ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน

ทางโรเรียนได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในทุกห้องเรียน เพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของนักเรียนทุกคน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }