ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน

ทางโรเรียนได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในทุกห้องเรียน เพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของนักเรียนทุกคน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com