ซ้อมกีฬาสี

เด็กๆนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1 ฝึกซ้อมเดินขบวนพาเหรด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานกีฬา
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }