กิจกรรมปฐมนิเทศ

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จัดปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }