งานคริสมาสของโรงเรียน

 

งานคริสมาสของโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่โรงงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้ปกครองสามารถซื้อบัตรเข้างานได้ที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนค่ะ

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }