เรียนออนไลน์ส่วนตัว - 2020

เรียนออนไลน์ส่วนตัว - 2563

 

เริ่มรับสมัครเรียนแล้ววันนี้ 
เรียน online ส่วนตัว เปิดสอนทุกระดับชั้น ‼️
ฟัง, พูด, อ่าน, เขียนและวิชาต่างๆ
สนใจติดต่อ :
อาจารย์อัมพร : 081-950-6659
ฝ่ายรับนักเรียน : 081-716-8917, 053-336-840

 

开始上线
线上一对一课程 ‼️
学习内容包含读、说、听、写以及多学科知识,如果有意向报名请联系
学校老板 : 081-950-6659
小星星学校招生部 :081-716-8917, 053-336-840

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }