แสดงความยินดีกับอาจารย์ชูเกียรติและอาจารย์แพทริค

คณะผู้บริหารคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา (CEC) เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวังเชียงใหม่ รางวัล “เพชรแท้” ฝ่ายการศึกษานอกระบบ อาจารย์แพทริค กาโมร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }