ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โรงเรียน!

ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โรงเรียน!
วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียนนะคะ!

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }