ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเฌอร์รีน เจริญราชฎร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเฌอร์รีน เจริญราชฎร์

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงเฌอร์รีน เจริญราชฎร์

ได้รับรางวัล "กินรีทอง" มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

ณ ห้องออดิธอเรียม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5