ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2020

นักเรียนและคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน Little Stars ABA เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและเต้นรำ พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }