สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ 21.08.63

สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ 21.08.63

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียน Little Stars ได้เข้าร่วมการทดลองต่างๆ และเรียนรู้หัวข้อวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันกับคุณครูของพวกเขา

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }