กิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

         

                  กิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 เพลิดเพลินเกี่ยวกับธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งจ่างๆอีกมากมาย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียน หรือ โทร 053-336840, 081-7168917 ค่ะ

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }