ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561[2-5-2561]

 

สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนของเราและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทุกๆท่าน ขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงค่ะ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }