แบ่งปันรอยยิ้มสร้างสุขให้กับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส 2562

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์(ลิตเติ้ลสตาร์)ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มขึ้น ชื่อกิจกรรม“แบ่งปันรอยยิ้มสร้างสุขให้กับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส” ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสันทราย อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านพร้อมทั้งเด็กนักเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น "ผู้ให้" ในครั้งนี้ โดยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ของเล่น ตุ๊กตา รองเท้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือเสื้อผ้าสำหรับเด็กๆ (เด็กอายุระหว่าง 2 – 12 ปี) ให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งทางโรงเรียนจะนำสิ่งของที่ท่านได้บริจาคนี้นำไปให้น้องๆในวันดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยต่างๆสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงเรียน
ขอบคุณค่ะ
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }