รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 โครงการเยาวชนแห่งชาติ 23.09.63

รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 โครงการเยาวชนแห่งชาติ 23.09.63

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสายทอง พรหมบุญ คณะบุคลากร ครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีให้กับ

เด็กหญิงเฌอร์รีน เจริญราษฏร์
ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 โครงการเยาวชนแห่งชาติ” จาก คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }