26-01-2564

26-01-2021

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน นาง สายทอง พรหมบุญ ผู้บริหารและบุคลากร ABA

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง เฌอร์รีน เจริญราษฏร์

ที่ได้รับรางวัล Youth Of The Year 2020 สำหรับ "การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณี"

โดยมอบรางวัลให้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ 2563

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล "สินมหาเทพอวอร์ด" ใน Youth of the Year ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2563

 

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }