พบปะพูดคุยกับ คุณอ๊อด คีรีบูน[26-05-2017]

พบปะพูดคุยกับ คุณอ๊อด คีรีบูน เจ้าของโรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส เป้าหมายของหลักสูตรคือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยดนตรี คลับดนตรีของเราจะมีขึ้นทุกๆ วันอังคาร เริ่มเรียนตั้งแต่วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }