ไอด้า ไอเดีย เอ็มเมต และขนมจีบ[26-08-2016]

         วันนี้ไอด้า, ไอเดีย, เอ็มเมตและขนมจีบ เด็กๆพวกนี้จะเป็นคนขี้อาย จะไม่ค่อยอ่านออกเสียงดัง แต่วันนี้เด็กๆ 4 คนนี้ออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนและอ่านประโยคสั้นๆอย่างเสียงดังฟังชัด เพื่อนๆในห้องจึงปรบมือและชื่นชมพวกเขา 

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }