สอบวิชาคอมพิวเตอร์[27-09-2016]

         นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้เด็กๆจะต้องทำการทดสอบการใช้เมาส์ คลิก เปิดและปิดคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }