สอบวิชาคอมพิวเตอร์[27-09-2016]

         นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้เด็กๆจะต้องทำการทดสอบการใช้เมาส์ คลิก เปิดและปิดคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool