27-11-2560

นักเรียนชั้นอนุบาล3B กำลังเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสืออย่างผ่อนคลายในห้องสมุด กัย ครูคาลวิน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }