29-6-2560

29-6-2560

ห้องเตรียมอนุบาลกำลังพัฒนาทักษะโดยการเรียนรู้วิธีการแขวนเสื้อผ้ากับครูวิกกี้ ชั้นอนุบาล 1 สนุกกับบล๊อกของเล่น ชั้นอนุบาล 2 เรียนพละกับครูตรี และห้องอนุบาล 3 ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กับครูแนนและครูแอม

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }