อนุบาล 3 [06-09-2559]

         สัปดาห์นี้ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยในวิชาภาษาไทย และในวันนี้ นางสายทอง พรหมบุญ ผู้แำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติ

มาสอนเด็กๆ ในวิธีการทำกล้วยบวชชี

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }