เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3[16-05-2561]

ชั้นเรียนอนุบาลของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์กับครูไคลีย์และครูซาวานน่า
อนุบาล 1 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำ คำกริยา: กระโดดวิ่งร้องเพลงและว่ายน้ำ! และติดตามผลกับ ครูชานอล
ชั้นเรียน อนุบาล 2 เรียนว่ายน้ำและได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ที่แตกต่างกันและการวาดใบหน้าแทนการแสดงออกที่แตกต่างกันกับครูอลิซแตร์
อนุบาล 3 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสัตว์ในทะเลท้องฟ้าและที่ดินกับครูแดนและครูคาลวิน
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }