เตรียมอนุบาล - อนุบาล3[18-05-2561]

เตรียมอนุบาลได้ฝึกทักษะโดยการเทน้ำใส่ขวดและเขย่าขวดเพื่อทำให้ฟองสบู่และสีแดงน้ำเงินและเขียวกับ ครูเชลีน
ชั้นเรียน อนุบาล1 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข 1-10 กับครูซาวานา และ ครูชานอล
ชั้น อนุบาล2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างทั้งหมดกับครูจอห์นและส่วนต่างๆของร่างกายกับครูคีแลน
ชั้น อนุบาล3 มีความสุขกับการว่ายน้ำในวันนี้ด้กับครูตรี
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }