ห้องอนุบาล3 ฝึกทักษะความสมดุลของร่างกาย[24-08-2016]

         วันนี้ครูคาเรนและเด็กๆห้องอนุบาล 3 ฝึกทักษะความสมดุลของร่างกาย โดยแข่งกันกันแบ่งออกเป็น 2 ทีม ที่มที่เดินช้าช้าและ

มั่นคงจะชนะการแข่งขันและเรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมจะมีความสนุกมากกว่าการเป็นผู้ชนะ 

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }