ห้องอนุบาล3 ทำทับทิมกรอบ[25-08-2016]

         สัปดาห์นี้ นักเรียนห้องอนุบาล 3 เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย วันนี้ครูอ๋อและครูแนนจะสอนนักเรียนทำขนมไทยที่เรียกว่า "ทับทิมกรอบ" ทุกคน

ทำขนมด้วยตัวเองและมีความสุขการรับประทานอทับทิมกรอบร่วมกัน 

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }