ห้องอนุบาล3 ทำทับทิมกรอบ[25-08-2016]

         สัปดาห์นี้ นักเรียนห้องอนุบาล 3 เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย วันนี้ครูอ๋อและครูแนนจะสอนนักเรียนทำขนมไทยที่เรียกว่า "ทับทิมกรอบ" ทุกคน

ทำขนมด้วยตัวเองและมีความสุขการรับประทานอทับทิมกรอบร่วมกัน 

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool