อนุบาล3 และ อนุบาล3 เก็บผักบุ้ง[29-08-2016]

         เดือนที่ผ่านมา เด็กๆ ได้ปลูกเมล็ดผักบุ้งไว้ในสวน วันนี้เด็กได้มาเก็บผลผลิตของตัวเองไปทำเป็นอาหารในมือกลางวัน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

 

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }