ชั้นอนุบาล 3[9-1-2561]

 

วันนี้ชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง ผสมเสียง สามารถรวมกันเพื่อสร้างเสียงใหม่ได้

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }