30-05-2560

K2 สนุกกับการเรียนว่ายน้ำกับครูตรี และในวันนี้ K1 สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร B กับ Ms Irina ชั้น K3 เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร F และ K2 เรียนรู้วิธีการติดตามตัวอักษร C และวาดรูปแมวกับ Ms. Karen.

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }