30-6-2560

เด็ก ๆ ทุกคนต่างชอบ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยอย่างสุภาพ ทางโรงเรียนมีการแข่งขันมารยาทไทย เช่น การเคารพ, การไหว้, กราบและการเดินผ่านผู้ใหญ่

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }