30-6-2560

เด็ก ๆ ทุกคนต่างชอบ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยอย่างสุภาพ ทางโรงเรียนมีการแข่งขันมารยาทไทย เช่น การเคารพ, การไหว้, กราบและการเดินผ่านผู้ใหญ่

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool