4-12-2560

วันนี้เด็ก ๆ ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของในหลวง ร.9 ของเรา เกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทย
และเราได้สาธิตวิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์ เราทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเมล็ดเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นหอมแดง ผักบุ้งจีน ต้นทานตะวัน

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }