ห้องเตรียมอนุบาล[5-01-2561].

เด็กปฐมวัยของเรามีความสุขกับเรื่องราวที่ครูอเล็กซ่าเล่าให้ฟัง และเต้นออกกำลังกายกับครูนิต สนุกมาก!

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }