แข่งขันศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 68

เด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบ้านคุณแม่ และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง จ.เชียงใหม่
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }