เตรียมอนุบาล A และ B[12-09-2016]

ชั้นเตรียมอนุบาล A และ B เล่นเกมส์ซ่อนหาและทายว่าใครอยู่ในนั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อของตนเอง

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }