แนะนำโครงการขยายโรงเรียนใหม่(ABA และ BCIS)

 

แนะนำและนำเสนอโครงการขยายโรงเรียนใหม่ Ambassador Bilingual Academy (ABA)

และ British Chinese International School (BCIS) โดย อาจารย์อัมพร และอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท

VDO: Part 1

  VDO: Part 2

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }