เครื่องแบบนักเรียน และการแต่งกาย

     นักเรียนควรแต่งกายในชุดที่เรียบร้อย สะอาด และเหมาะสม โดยต้องสวมใส่ชุดนักเรียนที่เป็นแบบฟอร์มของทางโรงเรียนที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานของโรงเรียน และปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการแต่งกายอย่างเคร่งครัด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดเรื่องการแต่งกายของนักเรียน

     ชุดนักเรียน และทรงผมที่ไม่ใช่ ฟอร์มของโรงเรียนอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางโรงเรียนซึ่งนักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง นักเรียนควรแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาษาปีที่ 6

ชุดนักเรียนระดับอนุบาล

ได้กำหนดเสื้อโรงเรียนไว้ 5 สี คือ วันจันทร์         ใส่เสื้อสี    เหลือง

                                       วันอังคาร         ใส่เสื้อสี   ชมพู

                                       วันพุธ            ใส่เสื้อสี    เขียว

                                       วันพฤหัสบดี     ใส่เสื้อสี    ส้ม

                                       วันศุกร์           ใส่เสื้อสี    ฟ้า

  

ชุดนักเรียนระดับประถมศึกษา

ได้กำหนดเสื้อโรงเรียนไว้ 3 สี คือ สีขาว สีฟ้า และสีเหลือง

นักเรียนหญิงสวมใส่กระโปรงกางเกงลายสก๊อตฟ้าขาว นักเรียนชายใส่กางเกงขายาวหรือขาสั้นสีดำ

นักเรียนหญิงใส่รองเท้านักเรียนสีดำ นักเรียนชายใส่รองเท้านักเรียน หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ

  

เครื่องแบบพลศึกษา

เครื่องแต่งกายพลศึกษาประกอบด้วยเสื้อยือคอโปโล และกางเกง ใช้แบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ซึ่งนักเรียนจะต้องใส่ในวันที่มีวิชาพละศึกษา  สวมถุงเท้า และรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกเท่านั้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }