Cha-Aim

Cha-Aim

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ครูและเพื่อนนักเรียนของ ABA Little Stars School

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปิ่นมุกดา สมศรี  ที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสอายุไม่เกิน 10 ปี

ประเภทหญิงในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }