ติดต่อเรา

เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช  โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา


ยุวทูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่   ชื่อก้องเกียรติไกรเด่นสง่าด้วยศักดิ์ศรี

ภาษาล้ำเลิศเทิดทูนคุณธรรมนำชีวี   เทคโนโลยีเราสามารถพัฒนา

เราก้าวนำวิชาการดังแสงแห่งภูมิ   ร่วมศึกษาพัฒนาธรรมไทยในชีวา
มุ่งสู่สังคมนำผองชนด้วยศรัทธา   ยุวทูตศึกษาพัฒนาชุมชน

น้ำเงินเหลืองสีแห่งเราเรืองรอง   มีวิชาพาดั่งทองเลิศล้น
สีน้ำเงินคือความเชี่ยวชาญของชุมชน   เหลืองอร่ามล้นสูงค่าดั่งทองคำ

ยุวทูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่   สง่าสดใสมีน้ำใจอันงดงาม
รักเพื่อนผองบูชาคุณครูทุกโมงยาม   เรืองชื่อลือนามก้องฟ้าสู่สากล

 

Yuwathut Suksa Pattana March


Yuwathut Suksa Pattana Chiangmai
chue kong kiat krai den sa-ngha doey sak see
pa-sa lum-lert turt koon-na-tum num she we
technology roaw sa-mart pat-ta-na
roaw gaow num wi-char-karn dung sang hang phoom
ruam suk-sa pat-ta-na tum thai nai she wa
moong su sang-khom num-pong-chone duey sat-tra
Yuwathut Suksa Pattana choom-chone
Num-ngern lueang see heng raow ruang-rong
Me wi-char par dung tong lert-lone
See-num-ngern kue kwam cheaw-charn kong chom-chone
Luerng a-ram lone soong kha dung tong-come
Yuwathut Suksa Pattana Chiangmai
sa-nga sod-sai me num jai un ngod-ngam
ruk puean-pong bu-cha kroo took mong yaam
ruang chur lue nam Gong fah su sa-gon
Prepared by Acharaporn Preechamanopwong

Verified by Chirawat Rueanphan

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }