การสำรวจการป้องกัน COVID-19

การสำรวจการป้องกัน COVID-19

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
ด้วยทางโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์(ABA) มีความตระหนัก
ในเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) รวมทั้ง มีความห่วงใย นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ทุกท่าน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านได้กรอกแบบสำรวจที่แนบมานี้ ให้กับทางโรงเรียนตามข้อเท็จจริง เพื่อทางโรงเรียนจะได้ทราบ พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐานข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตทุกคนได้อีกด้วย
ขอได้รับการขอบคุณจากทุกท่านที่ได้สละเวลากรอกแบบสำรวจนี้
ขอขอบคุณค่ะ

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }