กิจกรรม : นักเรียน ป.2

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องดื่ม 

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }