เดินไปดูต้นข้าวโพด[08-09-2016]

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เดินไปดูลักษณะของต้นข้าวโพด บริเวณหน้าโรงเรียน ตั้งแต่ต้นเล็กๆ จนเป็นต้นใหญ่

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }