Merry christmas and a Happy new year 2016

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

 

‪#‎LittleStarsAmbassadorBilingualSchool‬

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }