นักเรียนดีเด่น 2562

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องโจลี ป.2 กับน้องเชอรีน อนุบาล 2 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น

ในงานวันเยาวชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

  

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }