ศิษย์เก่ารับรางวัล Top kid model Thailand 2017.

ศิษย์เก่ารับรางวัล Top kid model Thailand 2017.

ทางโรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ และขอแสดงความยินดีกับน้องนโมศิษย์เก่าของเรา สำหรับการได้รับรางวัล Top kid model Thailand 2017 and Idol boy of top model Thailand.
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }