รถรับ-ส่งนักเรียน

     ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีบริการรถรับ-ส่งประจำเส้นทางทุกวัน ค่าบริการรถรับ-ส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับ-ส่งในเส้นทางอื่นอีกด้วย รถโรงเรียนมีสภาพใหม่และได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุตรหลานของท่าน พนักงานขับรถของโรงเรียนมีประสบการณ์ในการขับรถ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง ภายในรถมี “พี่เลี้ยง” ประจำรถที่จะคอยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย มีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีน้ำสะอาดดื่ม พร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉิน

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }